Vervolgbehandeling|
Tijdens de basisbehandeling wordt besproken wat het vervolgtraject zal zijn.
Welke problemen gaan we aanpakken? Wat moet u zelf doen?

De vervolgbehandeling kan meteen worden gepland.